Bebyggelse-/ leilighetsbeskrivelse

Prosjektet består av et næringslokale i 1. etg med 3 leilighetsbygg på taket (B, C og D).

Hvert av de tre byggene er i 3 etasjer og hver etasje har 4 leiligheter, dvs totalt 36 leiligheter.

Prosjektet organiseres som et sameie, med eierseksjoner. Næringen i 1. etasje blir delt i en eller flere seksjoner.

Byggene er orientert slik at alle balkonger/terrasser skal få mest mulig sol og utsikt mot syd og vest.

Leilighetsstørrelsene strekker seg fra 2-roms på 41 m2 til 4-roms på 97 m2. Alle leilighetene har balkong eller terrasse. Alle leilighetene i første boligplan, 2. etasje, unntatt frontleilighetene mot Mosseveien, får tilhørende hage i varierende størrelse. 

I syd er det et garasjeanlegg i to etasjer for parkering for boligene. Alle leilighetene, unntatt to 2-romsleiligheter, selges inkludert parkering i garasjeanlegg. Disse to tilbys utendørs parkering.

Alle leilighetene får sportsbod.

Det er foreløpig ikke bestemt hva næringsarealene skal inneholde.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner